Välkommen till DeJa Consulting

Kvalitet och miljö rätt från början!”

DeJa Consulting erbjuder tjänster inom kvalitetssäkring, miljöledning och verksamhetsutveckling. DeJa Consulting är verksamma över hela landet och internationellt. Affärsidén är ”Kvalitet och miljö -rätt från början”, vilket är grunden till ett väl fungerande företag, såväl idag som på sikt.